Firma Arton Efect Light realizuje projekt pod nazwą "Stworzenie platformy B2B do przetwarzania i prezentacji danych produktowych" dofinansowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

dowiedz się więcej